PROJEKTI PROJECTS

 

 

DEVELOP PROFESSIONAL SKILLS OF MEDIA PROFESSIONALS * PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE MEDIJSKIH PROFESIONALACA * DEVELOP PUBLIC RELATIONS SKILLS OF GOVERNMENT OFFICIALS AND CIVIL SERVANTS * UNAPREĐENJE PUBLIC RELATIONS VEŠTINA VLADINIH SLUŽBENIKA * DEVELOP EFFECTIVE CORPORATE COMMUNICATIONS * RAZVIJANJE EFIKASNE KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE * SUPPORT SUCCESSFUL MEDIA MANAGEMENT * UVOĐENJE USPEŠNOG MEDIJA MENADŽMENTA * DEVELOP REPORTING AND WRITING SKILLS OF PRACTICING JOURNALISTS * UNAPREĐENJE NOVINARSKIH STANDARDA IZVEŠTAVANJA * MEDIJSKA PODRŠKA EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA * DEMONSTRATE HOW NEWS REPORTING IS SUPPORTIVE OF SERBIA’S EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS * PRODUBLJIVANJE MEDIJSKOG RAZUMEVANJA KLJUČNIH TEMA * INCREASE THE UNDERSTANDING OF MEDIA PROFESSIONALS ABOUT SENSITIVE TOPICS * PODIZANJE KVALITETA IZVEŠTAVANJA O PROCESU INTEGRACIJE * INCREASE THE AMOUNT OF INTELLIGENT NEWS COVERAGE OF INTEGRATION PROCESSES * RAZVIJANJE MEDIJSKIH STRATEGIJA  * DEVELOP NEW MEDIA STRATEGIES * KONTAKTI SA DONOSIOCIMA ODLUKA * OPINION LEADER OUTREACH * KRIZNA KOMUNIKACIJA * CRISIS COMMUNICATIONS

ORGANIZACIJA JAVNIH KAMPANJA * DEVELOP PUBLIC CAMPAIGNS